Thank you | SEO-Vietnam Career Conference Grow Beyond 2019

© 2019 by SEO-Vietnam

​BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM GIA THÀNH CÔNG

Hội Chợ Nghề Nghiệp buổi chiều (1:00 - 5:30) !

Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận từ 2-3 ngày làm việc. 

​Nếu bạn muốn tham gia workshop tổ chức bởi nhà tài trợ (AB InBev, SSI và BCG) 

hãy đăng ký TẠI ĐÂY

​Thông tin chi tiết về chương trình sẽ được cập nhật trên fanpage của chúng tôi

​Truy cập vào fanpage TẠI ĐÂY